Hotărârea nr. 81 din data de 19.12.2014

Privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru contractul de proiectare – elaborare DDE si executia lucrarii aferent proiectului: „MODERNIZARE DC 9 SECACI -MARAUSI 1,39 KM , STRAZI IN LOCALITATEA BELIU, SECACI JUDETUL ARAD”.

Click pentru descărcare.

  • Strada principală, nr. 632, localitatea Beliu, județul Arad
    Telefon: 0257 322 268